Home

Cursussen

Download

Links

Ondernemen


Veel apparaten zijn voorzien van een ingebouwde computer die als zodanig niet herkenbaar is. Deze computers noemt men 'ingebedde' ofwel Embedded systemen.

De software voor Embedded systemen was lange tijd het domein van specialistische software leveranciers, en de fabrikanten van apparaten met embedded computers betaalden software royalties voor elk gefabriceerd apparaat.

Sinds enige tijd is het mogelijk om embedded systemen te voorzien van zogenaamde Open Source software. De licentieovereenkomst van Open Source software eist dat iedere gebruiker over de broncode moet kunnen beschikken, en dat iedereen het recht heeft deze broncode naar eigen goeddunken aan te passen en te verspreiden.

Door de toegenomen rekenkracht van embedded computers is het nu mogelijk om krachtige, betrouwbare en complexe software samen te stellen uit Open Source componenten. Fabrikanten van apparaten hebben daardoor de mogelijkheid om hun systemen te voorzien van moderne software zonder daarvoor te betalen, en zonder royalties te moeten afdragen voor het gebruik ervan.Hoewel Open Source software zonder kosten te verkrijgen is kunnen de kosten om het toe te passen wel oplopen, met name door de noodzaak de benodigde kennis en ervaring op te doen.

Avoin Embedded Software heeft als doel om bedrijven een vliegende start te geven bij het toepassen van Open Source Embedded Software. Door de softwareontwikkelaars en hun directe management te voorzien van kennis en hen ervaring te laten opdoen met deze vorm van software kunnen veel problemen voorkomen worden. Daardoor kunnen de technische en economische voordelen van Open Source software ten volle tot hun recht komen.

Voor meer informatie:

Email: info@avoin.nl

Telefoon: 06-22699255